Bevar hasselmusen   Af Helle Vilhelmsen
 

Bogen ”Bevar hasselmusen” er en håndbog, der beskriver den danske hasselmus, dens biologi og specielle levevis med særlig henblik på dens levesteder og bevaring af disse. Målgruppen er primært skovejere, administratorer og planlæggere, og bogen giver forslag til beskyttelse af hasselmusen og dens levesteder med hensyn til beplantning og pleje.

Bogen blev udgivet i 1992 af DyrenesBeskyttelse som afslutning af ”Projekt Hasselmus”, 1989-1992, og kan rekvireres på landets biblioteker eller gennem:

Dyrenes Beskyttelse
Alhambravej 15,
1826 Frederiksberg C