Curriculum Vitae
 

Navn:

Helle Vilhelmsen

Født: 1953
Stilling: Museumspædagog, Zoologisk Museum
Adjunkt i biologi og dansk, Svendborg Gymnasium
Uddannelse:
1989 Cand.scient i biologi, støttefag geografi og geologi, Københavns Universitet
1991 Bachelor i landbrugsvidenskab, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
1996 Sidefagseksamen i nordisk litteratur, Odense Universitet
Karriere:
2001-04 Museumspædagog, Zoologisk Museum, Svendborg
1993-2001/
2004-
Gymnasielærer i biologi og dansk, Svendborg Gymnasium
1992-'93 Barselsorlov
1989-'92 Projektleder, Dyrenes Beskyttelse i Danmark
1981-'83 Hjælpelærer i forstzoologi, KVL, studentermedhjælp Zoologisk
Museum, Kbh.
1978-'79 Sekretær i Verdensnaturfonden, ungdomsafdelingen
1977-'78 Leder af ungdomsklub/børneklub under Verdensnaturfonden
Udv. referencer:
2001- Forskningsprojekt vedrørende demografi og spredningsbiologi af habitatart, Zoologisk Museum
2001-'03 Projektleder og konsulent i zoologisk kortlægningsopgaver for Storstrøms Amt, Vejle Amt og Vest-sjællands Amt
2003 -'04 Kortlægning af hasselmus/NOVANA for Sønderjylland og Roskilde amter
2002 ”Status of dormice in Denmark”, - publ.
2000-'01   Projektopgave vedrørende trafikdræbte dyr langs A9 og E20, Cowi, Vejdirektoratet
2003-'04 Konsekvensvurdering i forbindelse med motorvejsafslutning ved Svendborg
2000 ”Hasselmusen, Muscardinus avellanarius (L1758) Registreringer over forekomst i Danmark”, - publ.
1999 ”Notat om hasselmusens levevilkår, - set i relation til konsekvensvurderinger ved anlæg af motorvej rute 9 nord for Svendborg samt forslag til kompensationstiltag”, - publ.
1993 ”Bevar Hasselmusen”, - plejebog og undervisningsmateriale, - publ.