Egen forskning/undersøgelser
 

2000-2004

Amtslig overvågning af hasselmus og deltagelse i NOVANA-projekt for amterne, Storstrøm, Vejle, Vestsjælland, Sønderjylland, Roskilde

2000-2003 Deltagelse i Dansk Pattedyratlas, kortlægning af danske pattedyr
2000- Genetiske undersøgelser af hasselmusens slægtskabsforhold i samarbejde med DMU, Silkeborg
2000- Samarbejde om kasseprojekter for hasselmus for skoleklasser, naturfredningsforeninger, for Natur,-Miljø- og lokal Agenda 21 Center, Trente Mølle
2000- Samarbejde vedrørende kasseprojekter for hasselmus i Odsherred Statsskovdistrikt
2000- Populationsundersøgelser af hasselmus, levesteders betydning, kasseprojekter, og aktive forvaltningstiltag på statsskovvæsenets arealer ved Sollerup, Fåborg.
1999-'04 Undersøgelse af lokalpopulation på Sydfyn i forbindelse med projektering af motorvejsbyggeri
1989-'92 Undersøgelser over hasselmusens udbredelsesforhold og krav til levested i forbindelse med projektledelse af ”Projekt Hasselmus
1980-'86 Populationsøkologiske undersøgelser af hasselmusen biologi ved kasseprojekter på Sjælland. Rapport ”Hasselmusen”, 1989, Københavns Universitet